Historie

Astromyr er en kreds af astronomiinteresserede omkring Myrthuegaard.

Vi mødes ca en gang om måneden til observationsaftner. Er vejret ikke med os, trækker vi indendørs, med aktiviteter såsom astronomi-programmer, instrumenter, kikkerter mm. Hvem kan så være med? Det kan alle der interesserer sig for hvad der foregår over vore hoveder. Både dem der ved en masse, og dem der godt kunne tænke sig at lære noget nyt.

Det hele begyndte i sommeren 1995. Folkene omkring Skoletjenesten i Esbjerg var på sommerlejr på det nystartede Myrthuegård.

Hver aften trådte Jupiter frem lige efter solnedgang. Ved observation i Myrthuegårds nye fuglekikkerter, sås månerne meget tydeligt. Og de ændrede position hver aften!
Interessen var vakt. Myrthuegård skulle også være center for astronomi.
Vi kontaktede lederen af Tycho Brahe planetariet i København Bjørn Franck Jørgensen. Han har jo været lærer i Esbjerg i mange år, og var meget interesseret i at hjælpe os i gang.
Vi fik adresser på folk i Esbjerg, som han vidste var interesserede, og på et firma, hvor vi kunne købe en kikkert.
Ved et samarbejde med Skoleafdelingen og Kultur & Fritidsafdelingen fik vi bevilget de nødvendige ressourcer, og kikkert med tilbehør blev hurtigt bestilt.
Så en kold januardag i 1996 kørte vi til Ålborg og hentede en Meade LX50 med tilbehør.
I løbet af kort tid fik vi samlet en kreds af astronomi-interesserede som har mødtes lige siden med jævne mellemrum.
Ind imellem fik vi foredragsholdere udefra til at komme at inspirere os. Det er i mellemtiden blevet til et samarbejde med Folkeuniversitetet i Esbjerg, med fire faste foredrag om året.

Myrthuegård:
Historie og organisation
http://www.myrthuegaard.dk

Lidt om Myrthuegård – et natur- og kulturcenter.
Myrthuegård blev anskaffet af Esbjerg Kommune i 1993. De nedbrændte bygninger, lade og stald, blev genopført i 1997. Centeret består i dag af stuehus med administration,-en nybygning med skovbørnehave,- grovkøkken, -aktivitetslokale og toilet/bade faciliteter, fire helårsbjælkehytter, fire shelters, en tidligere løsdriftsstald med værksted og depotrum, et brænde- og energihus samt et hønsehus. Området omkring Myrthuegård består dels af Marbæk Plantage og dels af markarealer. De nærmeste marker afgræsses af vore egne får og resten er forpagtet af landmænd, der i sommermånederne dels har ungkreaturer gående på græsarealerne og dels dyrker jorden med korn og andre afgrøder.
Området ligger hvor Ho bugt og Varde Å mødes og udgør et unikt naturområde: Det er Europas eneste naturlige estuarium – dvs. et ureguleret tidevandsområde med flodudløb.
Myrthuegårds engarealer er en del af Projekt Engsnarre, der dækker Varde ådal fra Ho Bugt til Varde by.

Hvem kommer til Myrthuegård?
Myrthuegård modtager børn fra Esbjerg Kommunes folkeskoler, private skoler, gymnasier, og institutioner på endagsbesøg og besøg med overnatninger. Disse besøg er gratis. Herudover gennemfører centeret en del kurser og arrangementer for lærere, pædagoger og andre relevante brugergrupper. Myrthuegård er hjemsted for en kreds af astronomi-interesserede, der har adgang til stedets store stjernekikkert. Udover den årlige Marbækdag med mere end 2000 besøgende, arrangeres også andre familierelaterede aktiviteter.

Fælleskontor
Myrthuegård rummer et fælles bookingkontor for Skoletjenesten og Myrthuegård. Desuden har Forum for Miljøundervisning, der udgiver undervisningsmateriale primært til folkeskoler, sit sekretariat på stedet.